Karijerni centar BLC-a!
Sve usluge Karijernog
centra su besplatne za
STUDENTE I DIPLOMCE... AKADEMSKI KADAR... ZA POSLODAVCE...

101 %
USLUGE KARIJERNOG CENTRA SU BESPLATNE

  O nama

  IDEJA

   

  Ideja o osnivanju Karijernog centra BLC-a i savjetovanja studenata realizovana je zahvalјujući inicijativi poslodavaca na događaju pod nazivom „Dani prakse“ sa cilјem da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslovnom zajednicom i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i vještina koje su danas na tržištu rada neophodne.

   

  Karijerni centar je osmišlјen kao studentski servis koji kroz različite usluge i programe obezbjeđuje podršku studentima i diplomcima BLC-a u razvoju karijere i pomaže im da se po završetku studija što bolјe predstave u poslovnom svijetu.

  Korisnici usluga Karijernog centra su studenti i diplomci BLC-a, kao i poslodavci i drugi predstavnici poslovne zajednice.

   

   


  Ankete

  BLC prati i evaluira realizaciju benefite od potpisanih Ugovora o tehničkoj saradnji, procenat zaposlenih studenata; broj i napredak svojih studenata na stručnom usavršavanju u inostranstvu; upošljavanje diplomirani studenata, zadovoljstvo poslodavaca alumnijima BLC-a i sl.

  U cilјu unapređenja kvaliteta nastave i povezivanja izlaznih kompetencija diplomaca sa stvarnim potrebama tržišta rada, tokom 2019, zatim 2022. godine sproveli smo anketu sa poslodavcima o procjeni upotreblјivih znanja i vještina naših alumnija. Cilј sprovedenog upitnika je, između ostalog, i opremanje studenata tzv. vještinama zapošlјivosti kako bismo im omogućili veću konkurentnost na savremenom bespoštednom tržištu rada i osigurali brže uvođenje u posao i efikasnije učešće u procesu rada.

  Cilјevi

  Naši ciljevi

  1. Uspostavlјanje sistema podrške studentima i diplomcima BLC-a u razvoju znanja i vještina relevantnih za zapošlјavanje ili nastavak obrazovanja u zemlјi ili inostranstvu.
  2. Povećanje broja studenata koji su stekli relevantno radno iskustvo tokom studiranja ili nakon diplomiranja i povećanje procenata studenata/diplomaca koji su koristili neke od programa mobilnosti studenata.
  3. Pružanje podrške studenatima i diplomcima BLC da se na adekvatan način predstave kao budući stručnjaci u različitim oblastima rada kako nacionalnoj, tako i stranoj akademskoj i poslovnoj zajednici
  4. Jačanje i unapređenje saradnje sa svim VŠ i akademskim osoblјem i jačanje integrativne uloge BLC- a.
  5. Uspostavlјanje mreže saradnika Karijernog centra uz pomoć Alumni kluba BLC-a i zainteresovanih poslodavaca
  6. Stalno unapređenje rada Centra kroz razvoj novih programa usluga

  Važno je napomenuti da su sve usluge Karijernog centra besplatne, kako za studente i diplomce BLC, akademski kadar BLC-a, tako i za poslodavce.

   

  Klјučna uloga

  Informisanje studenata i diplomaca

   

  Klјučna uloga Karijernog centra jeste prije svega informisanje studenata i diplomaca o svim mogućnostima za unapređenje karijere, kao i opcijama za usavršavanje u inostranstvu. Centar takođe svojim programom usluga, kroz radionice i kurseve, a u saradnji sa Agencijom za posredovanje pri zapošljavanju Spektar, nastoji da pruži podršku studentima u razvoju onih znanja i vještina koje su danas izuzetno značajne prilikom zapošlјavanja. Kroz saradnju sa poslodavcima Karijerni Centar nastoji da omogući studentima/diplomcima da kroz programe volontiranja i praksi steknu radno iskustvo, da upoznaju poslovno okruženje i da im na taj način pomogne da što uspješnije ”zakorače” u svoju karijeru.

   

  Težište rada Karijernog centra leži prije svega u informisanju i savjetovanju, pružanju podrške i pomoći studentima/diplomcima u realizovanju njihovog karijernog plana. Karijerni centar  ne posreduje u zapošlјavanju, već pruža relevantne informacije o mogućnostima zaposlenja, stručnog usavršavanja i usavršavanja u domenu formalnog i neformalnog obrazovanja, dok je na studentima da sve ponuđene mogućnosti usavršavanja iskoriste i na taj način ostvare svoje karijerne planove u direktnom kontaktu sa poslodavcima.

   

  INFORMISANJE
  100%
  KARIJERA
  100%
  USAVRŠAVANJE
  100%
  PODRŠKA
  100%

  Kontakt

  Kontakt informacije:

  Adresa: Miloša Obilića 30, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  Telefon: +387 51 433 010
  Mobilni +387 65 281 381
  Fax: +387 51 433 815

  Email blc@teol.net