Loading...

Međunarodni naučni i stručni forum pod nazivom «Primakov Readings» – Moskva

Primakov nacionalni istraživački institut svjetske ekonomije i međunarodnih odnosa i Primakov Cenar za spoljnopolitičku saradnju pozivaju vas da učestvujete na međunarodnom naučnom i stručnom forumu pod nazivom  «Primakov Readings» koji će se održati u Moskvi u periodu 10-11. juna 2019. godine. Tema Foruma za 2019. godinu je „Povratak u sukobe: postoji li alternativa?“.

  1. juna u sklopu istog događaja biće održana sekcija za mlade u vidu okruglog stola na temu „Krize i konflikti budućnosti“, gdje će učesnici moći da predstave svoju viziju trenutnih i budućih trendova razvoja međunarodnih odnosa i sistema međunarodne bezbjednosti. Pobjednici ovog takmičenja će dobiti priliku da učestvuju na glavnom panelu foruma, dok će ostali učesnici okruglog stola moći da prate glavni panel foruma kao gosti.

Učestovovati mogu lica do 35 godina, koji se specijalizuju za oblast svjetske ekonomije, političkih nauka i međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, međunarodne sigurnosti, sociologije i demografije ili istorije.

Prevoz, hrana i smještaj su plaćeni od strane organizatora, no treba imati u vidu da je radni jezik foruma ruski.

Krajnji rok za aplikacije je 21. april 2019. godine.

Više informacija  na linku https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4884